СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:

С настоящото декларирам, че давам изрично, недвусмислено, информирано, конкретно и свободно изразено съгласие личните им данни, а именно: име, имейл адрес да бъдат обработвани от „ПРАЙМ ОДИТ ЕНД АКАУНТИНГ“ ООД, с ЕИК 204945784 (администратор на уебсайта) с цел осъществяване на контакт с мен относно интереса ми към предлаганите от Дружеството услуги, както и тяхното евентуално последващо реализиране, а именно публикуване на финансови отчети и откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на он лайн уебсайта или на други сървъри, извън моя контрол. Финансови отчети са всякакви видове - междинни, годишни, пълни, съкратени финансови отчети и други отчети - например, но не само отчети за дейността и други подобни, на предприятията. (саморъчно трябва да се кликне) С настоящото декларирам, че давам изрично, недвусмислено, информирано, конкретно и свободно изразено съгласие личните им данни да бъдат обработвани от „ПРАЙМ ОДИТ ЕНД АКАУНТИНГ“ ООД, с ЕИК 204945784 (администратор на уебсайта) за нормативно определените срокове в законодателството на Република България, а в случай на липса на изрично посочен нормативен срок – 10 години. (саморъчно трябва да се кликне)