ДЗЗД Могилите 2014

Допълнителна информация: 
ГФО 2015